Day

gener 30, 2024
11
La resposta i titular seria que el termini per reclamar les despeses hipotecàries comença a comptar a partir del coneixement del caràcter abusiu de la clàusula de despeses per part del consumidor, però abans, convé fer un breu resum d’on ve la polèmica a nivell judicial/social. Abans de l’entrada en vigor de la Ley de...
Read More