By

Editor icablog
11
Tots som consumidors”. Paraules de J.F. Kennedy en el seu discurs al març de 1962. Com a tals, tenim els nostres drets i obligacions enfront dels problemes que ens sorgeixen, però on els exercitem? En la majoria d’ocasions la reclamació prèvia no fa efecte, i en molts casos, la via judicial pot arribar a ser...
Read More
11
El passat 27 de desembre, abans de finalitzar el termini de la suspensió dels llançaments fins el 31 de desembre de 2022 (RDL 11/2022), el Govern estatal va aprovar un nou RDL que adopta mesures que tenen incidència en matèria d’habitatge i de desnonaments. Les mesures que a continuació es citen són mesures aplicables des...
Read More
11
La no paralització del cobrament del deute tributari de l’article 305.5 del CP i el seu encaix amb els principis fonamentals. Quan arriba al despatx un client a qui se li ha incoat un procediment penal per la comissió d’un delicte contra la Hisenda Pública de l’article 305 del Codi Penal, una de les primeres...
Read More
11
La complexitat afegida que poden suposar aquests sistemes de retribució en espècie obliguen a contemplar-ne la regulació, segons cada casuística concreta Malgrat existeixen en l’actualitat diverses fórmules de retribució en espècie que ja no es poden considerar ni una novetat ni opcions poc freqüents a través de les quals compensar la prestació de serveis de...
Read More
11
Dubtes com si un simple enviament de burofax no contestat serveix per poder creuar aquesta barrera del mur de processabilitat o serà necessari acreditar l’efectiva recepció? Això ens porta al debat següent quin model empararem com a model a seguir? El model italià d’anades i vingudes que a poc a poc ha anat perdent la...
Read More
11
La Reforma del Projecte de llei d’Eficiència Processal ens porta, a més de modificacions a la Llei d’enjudiciament civil, un nou concepte al nostre panorama jurídic, ELS MITJANS ADEQUATS DE SOLUCIÓ DE CONFLICTES, comunament coneguts per les sigles “Masc”. Com ja ens va avançar el pare de la medicina experimental i gran filòsof, Claude Bernard:...
Read More
11
Revisió de sentències després de l’entrada en vigor de la LO 10/2022. Després de l’entrada en vigor de la LO 10/2022 per la qual-entre altres moltes qüestions – es rebaixen els mínims punitius per a determinats tipus delictius, sorgeix el dubte de si escau o no la rebaixa automàtica d’aquelles penes mínimes imposades per sentència...
Read More
11
Diaris de gran reconeixement a Espanya van publicar els següents titulars: “Les persones LGTBI hauran d’avisar de la seva orientació sexual al SEPE per ser prioritàries en les oficines d’ocupació”, “Treball demanarà acreditar la condició de LGTBI per tenir prioritat com col·lectiu vulnerable en el SEPE”, “Les persones LGTBI podran avisar al SEPE de la...
Read More
11
Aquesta norma ens planteja una veritable revolució jurídica, amb múltiples connotacions en matèria de compliment normatiu, que tota empresa hauria de conèixer. L’aspecte més comentat, encara que no el més transcendent en l’àmbit de Compliance, és que s’incorporen dos nous delictes a l’elenc dels quals pot respondre penalment la persona jurídica, en matèria de llibertat i...
Read More
11
La relació client-advocat La professió de l’advocacia implica un repte en la relació amb els clients i la forma d’afrontar-la no sempre resulta fàcil. Deu l’advocat/da mantenir-se fred i distant davant el client? És possible ser una persona empàtica i no emportar-se els problemes del client a casa? La relació amb el client requereix anàlisi...
Read More
1 2 3 6