By

Editor icablog
11
El passat 25 de maig es va publicar en el BOE, la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel Dret a l’habitatge, entrant en vigor el 26 de maig de 2023. Entre altres mesures, la llei introdueix una sèrie de mesures que afecten els contractes d’arrendaments d’habitatge subjectes a la Llei d’Arrendaments Urbans de 1994...
Read More
11
Des de l’any 2015 han existit diferents pronunciaments del Tribunal Suprem per tal de definir una doctrina especifica i concreta sobre la determinació del caràcter usurari de les targetes revolving; sent a destacar, entre ells, la recent Sentència núm. 258/2023 de 15 de febrer d’aquest any, que estableix que en aquells casos en què existeixi...
Read More
11
Com Lletrats garants dels Drets dels Detinguts es fa una reflexió dels Principis de les Nacions Unides en matèria de Drets dels Detinguts i la lamentable situació de les dependències de custòdia de la Comissaria de Mossos d’Esquadra de les Corts de Barcelona. Vivim en una ciutat on va augmentant l’índex de delinqüència, sobretot després...
Read More
11
Una recent sentència del TSJ d’Andalusia (Màlaga) estableix que les organitzacions sindicals no poden bloquejar sine die la constitució de la Comissió que ha d’elaborar el Pla d’Igualtat d’una empresa Malgrat fa més d’un any que s’ha exhaurit el termini legal que tenien les empreses de cinquanta o més persones treballadores per disposar d’un Pla...
Read More
11
Recentment, en la seva sentència de 20 de febrer de 2023, el Tribunal Suprem ha resolt un supòsit de fet relatiu a la indemnització per danys i perjudicis sol·licitada per un particular davant ORANGE ESPAGNE S.A.U per inclusió indeguda de les seves dades personals en un registre de morosos, en concepte de danys morals. En...
Read More
11
Consumidors som tots, però dins d’un col·lectiu hi ha diferents necessitats, per això, és molt important conèixer-les per a poder arribar a tots. Fa uns dies vaig acudir amb una companya a una Jornada sobre accessibilitat de les persones consumidores amb discapacitat, certament vaig aprendre molt ja que no era conscient d’aquests problemes i vaig...
Read More
11
La Sentència núm. 1217/2020, de 6 d’octubre de 2020, de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia del País Basc El juliol de l’any 2022 es publicava en el present espai l’article “Famílies monoparentals i prestació per naixement i cura de menor”. En aquest es comentava la Sentència núm. 1217/2020, de 6 d’octubre de...
Read More
11
Reial Decret llei 10/2022, de 13 de maig, pel qual s’estableix amb caràcter temporal un mecanisme d’ajust de costos de producció per a la reducció del preu de l’electricitat en el mercat majorista. El desconegut sector energètic i l’excés d’informació als consumidors creen una falta de transparència per part de les comercialitzadores.  El consumidor mitjà...
Read More
11
Recentment s’ha dictat la sentència de la secció 19a de l’Audiència Provincial de Barcelona número 102/2023 de 24 de febrer (pendent de publicar en el CENDOJ) que estima un recurs d’apel·lació interposat contra la sentència de primera instància que va declarar l’anul·labilitat per vici en el consentiment de l’ampliació de valors de l’any 2016 i...
Read More
11
Des de la primera sentència del nostre més alt Tribunal de 15 de novembre de 2015 sobre crèdit Revolving -provocant una autentica allau de reclamacions – fins a l’actualitat, cosa que lamentablement ha caracteritzat aquest tipus d’accions ha estat la inseguretat jurídica motivada per l’arbitrària aplicació de la Llei de la usura per part dels...
Read More
1 2 3 7