Category

Mercantil
11
L’1 de juny de 2022 va entrar en vigor el Reglament (UE) 2022/720 de la Comissió de 10 de maig de 2022 relatiu a l’aplicació de l’article 101, apartat 3, del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a determinades categories d’acords verticals i pràctiques concertades (RECAV), que recull el marc normatiu aplicable a les...
Read More