Category

Civil
11
Sobre les costes judicials i la taxació de les mateixes s’ha escrit molt, encara que no amb la claredat suficient per dissipar els dubtes que, a nivell metodològic, es van plantejar als més d’una desena de Col·legis que van anar sancionats per part de la CNMC, per la utilització d’uns criteris orientatius que, al seu...
Read More
11
POSSESSIÓ DE L’ESTAT DE FILIACIÓ NO MATRIMONIAL RECURS DE CASSACIÓ PER CUSTÒDIA El passat 11/07/2022 el Tribunal Suprem va dictar sentència núm. 558/2022 (ECLI: ÉS: TS: 2022: 3002) en la qual s’estableix que, en cas de la no inscripció d’una filiació no matrimonial d’un menor, prevaldran els drets, necessitats i desitjos del mateix davant la...
Read More
11
El passat 27 de desembre, abans de finalitzar el termini de la suspensió dels llançaments fins el 31 de desembre de 2022 (RDL 11/2022), el Govern estatal va aprovar un nou RDL que adopta mesures que tenen incidència en matèria d’habitatge i de desnonaments. Les mesures que a continuació es citen són mesures aplicables des...
Read More
11
Reial decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica. Els consumidors de tot el món estan assumint les conseqüències de la guerra d’Ucraïna, amb un rerefons de la lluita pels recursos energètics, que suposa la creació de modalitats d’autoconsum per sobreviure. Sempre ens han...
Read More
11
El canvi de doctrina del Tribunal Suprem, després de tota una dècada, es pot resumir fent referència a una saga galàctica cinematogràfica molt coneguda: UNA NOVA ESPERANÇA. Això és el que tenen ara els consumidors afectats per les clàusules sòl que van ser pioners en la presentació de les seves demandes i per això, van...
Read More
11
El procés monitori europeu, d’aplicació des de 2008, té com a base el procés monitori nacional amb què coexisteix. Transporta la seva funció de recobrament de deutes pecuniàries líquides, determinades, no impugnades, vençudes i exigibles en l’a l’àmbit transfronterer dins la pròpia esfera europea.  Aquest procés comú, es caracteritza per ser ràpid, econòmic, senzill, sense...
Read More
11
Des del passat 14 de març de 2020 (declaració d’estat d’alarma COVID 19), s’han aprovat diversitat de pròrrogues dels llançaments com a mesura dirigida a pal·liar els efectes de la crisi sanitària i econòmica per casos de vulnerabilitat. Les dues darreres pròrrogues han estat, per una banda, la de 28 de febrer i per l’altra,...
Read More
11
Ens oblidem dels controls previs a la via judicial a què estan sotmeses les clàusules. Aquests existeixen i podrien resumir-se amb un simple refrany popular “Val més prevenir que curar”. El legislador emparat en aquesta idea, va intentar minimitzar el risc i els prejudicis de les clàusules abusives en la contractació massiva i seriada amb...
Read More
11
Quan pensem en una vulneració dels nostres drets dins del procés judicial, ràpidament la nostra ment es dirigeix cap a l’art. 24.2 CE sobre tutela judicial efectiva. I l’art. 6.1 del Conveni Europeu de Drets Humans? Aconsellable al·legar-lo i tenir-lo al cap si volem arribar fins al Tribunal Europeu de Drets Humans, a més cal...
Read More
11
El 7 d’abril del 2021, la Sala Tercera del Tribunal Suprem ens va sorprendre amb una sentència pionera en obrir  les portes a les parelles de fet per a accedir a la pensió de viduïtat, en reconèixer, en contra del sentenciat fins aleshores, que la inscripció en el registre de parelles de fet o document...
Read More
1 2