Category

ADR
11
Si t’agrada estar a l’última en tecnologia perquè ets conscient que és el nostre present i el nostre futur, si creus que el domini d’idiomes obre fronteres, et falta descobrir el poder de la mediació, la qual no es limita a l’àmbit laboral, mercantil, familiar etc.… és transversal. La mediació, té la seva base en...
Read More
11
Tots som consumidors”. Paraules de J.F. Kennedy en el seu discurs al març de 1962. Com a tals, tenim els nostres drets i obligacions enfront dels problemes que ens sorgeixen, però on els exercitem? En la majoria d’ocasions la reclamació prèvia no fa efecte, i en molts casos, la via judicial pot arribar a ser...
Read More
11
Dubtes com si un simple enviament de burofax no contestat serveix per poder creuar aquesta barrera del mur de processabilitat o serà necessari acreditar l’efectiva recepció? Això ens porta al debat següent quin model empararem com a model a seguir? El model italià d’anades i vingudes que a poc a poc ha anat perdent la...
Read More
11
La Reforma del Projecte de llei d’Eficiència Processal ens porta, a més de modificacions a la Llei d’enjudiciament civil, un nou concepte al nostre panorama jurídic, ELS MITJANS ADEQUATS DE SOLUCIÓ DE CONFLICTES, comunament coneguts per les sigles “Masc”. Com ja ens va avançar el pare de la medicina experimental i gran filòsof, Claude Bernard:...
Read More
11
En aquells casos previstos en la LA en què sigui necessària la intervenció d’un tribunal del poder judicial espanyol en ocasió de la tramitació d’un procediment arbitral (vid. art. 8) sembla clar que ha d’aplicar-se la normativa processal espanyola. Ara bé, en alguns casos, tenint en compte la flexibilitat que caracteritza l’arbitratge i especialment els...
Read More