Category

icablog
11
Reial decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica. Els consumidors de tot el món estan assumint les conseqüències de la guerra d’Ucraïna, amb un rerefons de la lluita pels recursos energètics, que suposa la creació de modalitats d’autoconsum per sobreviure. Sempre ens han...
Read More
11
Dubtes com si un simple enviament de burofax no contestat serveix per poder creuar aquesta barrera del mur de processabilitat o serà necessari acreditar l’efectiva recepció? Això ens porta al debat següent quin model empararem com a model a seguir? El model italià d’anades i vingudes que a poc a poc ha anat perdent la...
Read More
11
La Reforma del Projecte de llei d’Eficiència Processal ens porta, a més de modificacions a la Llei d’enjudiciament civil, un nou concepte al nostre panorama jurídic, ELS MITJANS ADEQUATS DE SOLUCIÓ DE CONFLICTES, comunament coneguts per les sigles “Masc”. Com ja ens va avançar el pare de la medicina experimental i gran filòsof, Claude Bernard:...
Read More
11
Revisió de sentències després de l’entrada en vigor de la LO 10/2022. Després de l’entrada en vigor de la LO 10/2022 per la qual-entre altres moltes qüestions – es rebaixen els mínims punitius per a determinats tipus delictius, sorgeix el dubte de si escau o no la rebaixa automàtica d’aquelles penes mínimes imposades per sentència...
Read More
11
Diaris de gran reconeixement a Espanya van publicar els següents titulars: “Les persones LGTBI hauran d’avisar de la seva orientació sexual al SEPE per ser prioritàries en les oficines d’ocupació”, “Treball demanarà acreditar la condició de LGTBI per tenir prioritat com col·lectiu vulnerable en el SEPE”, “Les persones LGTBI podran avisar al SEPE de la...
Read More
11
Aquesta norma ens planteja una veritable revolució jurídica, amb múltiples connotacions en matèria de compliment normatiu, que tota empresa hauria de conèixer. L’aspecte més comentat, encara que no el més transcendent en l’àmbit de Compliance, és que s’incorporen dos nous delictes a l’elenc dels quals pot respondre penalment la persona jurídica, en matèria de llibertat i...
Read More
11
La relació client-advocat La professió de l’advocacia implica un repte en la relació amb els clients i la forma d’afrontar-la no sempre resulta fàcil. Deu l’advocat/da mantenir-se fred i distant davant el client? És possible ser una persona empàtica i no emportar-se els problemes del client a casa? La relació amb el client requereix anàlisi...
Read More
11
Aspectes positius i negatius de la conformitat com a instrument de resolució de procediments penals. El sistema de conformitats, impulsat pel legislador des de fa anys, és un instrument eficaç per la resolució de molts procediments, però també comporta pràctiques que desvirtuen part dels seus efectes positius. La pràctica habitual dels advocats i les advocades...
Read More
11
La reforma del Codi Penal de 2015 va fonamentar les lleis que regeixen la responsabilitat penal de les persones jurídiques. Seguidament es va desenvolupar el Compliance. Després han sorgit diferents normes com la Circular 1/2016 de la Fiscalia General de l’Estat. En la STS núm. 561/2018, de 15 de novembre, Eloy Velasco, ponent en la Setmana Internacional de Compliance 2021 expressa: li...
Read More
11
En aquells casos previstos en la LA en què sigui necessària la intervenció d’un tribunal del poder judicial espanyol en ocasió de la tramitació d’un procediment arbitral (vid. art. 8) sembla clar que ha d’aplicar-se la normativa processal espanyola. Ara bé, en alguns casos, tenint en compte la flexibilitat que caracteritza l’arbitratge i especialment els...
Read More
1 2 3 4 5