Category

icablog
11
La Sentència núm. 1217/2020, de 6 d’octubre de 2020, de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia del País Basc El juliol de l’any 2022 es publicava en el present espai l’article “Famílies monoparentals i prestació per naixement i cura de menor”. En aquest es comentava la Sentència núm. 1217/2020, de 6 d’octubre de...
Read More
11
Reial Decret llei 10/2022, de 13 de maig, pel qual s’estableix amb caràcter temporal un mecanisme d’ajust de costos de producció per a la reducció del preu de l’electricitat en el mercat majorista. El desconegut sector energètic i l’excés d’informació als consumidors creen una falta de transparència per part de les comercialitzadores.  El consumidor mitjà...
Read More
11
Recentment s’ha dictat la sentència de la secció 19a de l’Audiència Provincial de Barcelona número 102/2023 de 24 de febrer (pendent de publicar en el CENDOJ) que estima un recurs d’apel·lació interposat contra la sentència de primera instància que va declarar l’anul·labilitat per vici en el consentiment de l’ampliació de valors de l’any 2016 i...
Read More
11
Des de la primera sentència del nostre més alt Tribunal de 15 de novembre de 2015 sobre crèdit Revolving -provocant una autentica allau de reclamacions – fins a l’actualitat, cosa que lamentablement ha caracteritzat aquest tipus d’accions ha estat la inseguretat jurídica motivada per l’arbitrària aplicació de la Llei de la usura per part dels...
Read More
11
El mes de juliol passat, la ministra de Justícia Pilar Llop, ens definia les mesures d’aquest Projecte de llei com “els fonaments de la Justícia 5.0, la justícia del futur”.  En un marc internacional on molts països ja utilitzen dins les seves Administracions de Justícia sistemes d’Intel·ligència Artificial tant, per a la preparació de resolucions...
Read More
11
Solen ser els casos mediàtics els que posen en el punt de mira les deficiències processals que, ocorrent també en molts altres processos penals, desconeguts per al gran públic, perjudiquen igualment el dret de defensa. Per exemple, s’ha comentat últimament la controvèrsia que va tenir lloc en la fase de qüestions prèvies del Judici Oral...
Read More
11
Sobre les costes judicials i la taxació de les mateixes s’ha escrit molt, encara que no amb la claredat suficient per dissipar els dubtes que, a nivell metodològic, es van plantejar als més d’una desena de Col·legis que van anar sancionats per part de la CNMC, per la utilització d’uns criteris orientatius que, al seu...
Read More
11
En els orígens del Dret Administratiu i de la jurisdicció contenciosa administrativa. . RESUM: S’han complert 150 anys des que el 8 de febrer de 1873 es dictés pel Tribunal de Conflictes Francès l’Arrêt Blanco, considerat per molts com acta fundacional del Dret Administratiu. El 3 de novembre de 1871, una nena de 5 anys...
Read More
11
POSSESSIÓ DE L’ESTAT DE FILIACIÓ NO MATRIMONIAL RECURS DE CASSACIÓ PER CUSTÒDIA El passat 11/07/2022 el Tribunal Suprem va dictar sentència núm. 558/2022 (ECLI: ÉS: TS: 2022: 3002) en la qual s’estableix que, en cas de la no inscripció d’una filiació no matrimonial d’un menor, prevaldran els drets, necessitats i desitjos del mateix davant la...
Read More
1 2 3 7