Day

juny 12, 2024
11
MAJOR OBSTACLE A L’HORA D’IMPLEMENTAR ELS PLANS D’IGUALTAT A LES EMPRESES La igualtat real de dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en múltiples textos internacionals sobre drets humans. És la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes la que materialitza el concepte d’igualtat i...
Read More