Category

Penal
11
Morir-se quan s’està immers en un procés penal té una conseqüència segura i diverses conseqüències possibles, segons el moment processal del decés. La conseqüència segura és que, per a l’investigat mort, l’acció penal s’extingeix, de conformitat amb l’article 115 de la Llei d’enjudiciament Criminal (LECrim) i la seva responsabilitat penal també, segons l’article 130.1.1 del...
Read More
11
Com Lletrats garants dels Drets dels Detinguts es fa una reflexió dels Principis de les Nacions Unides en matèria de Drets dels Detinguts i la lamentable situació de les dependències de custòdia de la Comissaria de Mossos d’Esquadra de les Corts de Barcelona. Vivim en una ciutat on va augmentant l’índex de delinqüència, sobretot després...
Read More
11
Solen ser els casos mediàtics els que posen en el punt de mira les deficiències processals que, ocorrent també en molts altres processos penals, desconeguts per al gran públic, perjudiquen igualment el dret de defensa. Per exemple, s’ha comentat últimament la controvèrsia que va tenir lloc en la fase de qüestions prèvies del Judici Oral...
Read More
11
La no paralització del cobrament del deute tributari de l’article 305.5 del CP i el seu encaix amb els principis fonamentals. Quan arriba al despatx un client a qui se li ha incoat un procediment penal per la comissió d’un delicte contra la Hisenda Pública de l’article 305 del Codi Penal, una de les primeres...
Read More
11
Revisió de sentències després de l’entrada en vigor de la LO 10/2022. Després de l’entrada en vigor de la LO 10/2022 per la qual-entre altres moltes qüestions – es rebaixen els mínims punitius per a determinats tipus delictius, sorgeix el dubte de si escau o no la rebaixa automàtica d’aquelles penes mínimes imposades per sentència...
Read More
11
Aquesta norma ens planteja una veritable revolució jurídica, amb múltiples connotacions en matèria de compliment normatiu, que tota empresa hauria de conèixer. L’aspecte més comentat, encara que no el més transcendent en l’àmbit de Compliance, és que s’incorporen dos nous delictes a l’elenc dels quals pot respondre penalment la persona jurídica, en matèria de llibertat i...
Read More
11
Aspectes positius i negatius de la conformitat com a instrument de resolució de procediments penals. El sistema de conformitats, impulsat pel legislador des de fa anys, és un instrument eficaç per la resolució de molts procediments, però també comporta pràctiques que desvirtuen part dels seus efectes positius. La pràctica habitual dels advocats i les advocades...
Read More
11
La reforma del Codi Penal de 2015 va fonamentar les lleis que regeixen la responsabilitat penal de les persones jurídiques. Seguidament es va desenvolupar el Compliance. Després han sorgit diferents normes com la Circular 1/2016 de la Fiscalia General de l’Estat. En la STS núm. 561/2018, de 15 de novembre, Eloy Velasco, ponent en la Setmana Internacional de Compliance 2021 expressa: li...
Read More