Tag

Delictes contra la Hisenda Pública
11
La no paralització del cobrament del deute tributari de l’article 305.5 del CP i el seu encaix amb els principis fonamentals. Quan arriba al despatx un client a qui se li ha incoat un procediment penal per la comissió d’un delicte contra la Hisenda Pública de l’article 305 del Codi Penal, una de les primeres...
Read More