Day

maig 9, 2023
11
Com Lletrats garants dels Drets dels Detinguts es fa una reflexió dels Principis de les Nacions Unides en matèria de Drets dels Detinguts i la lamentable situació de les dependències de custòdia de la Comissaria de Mossos d’Esquadra de les Corts de Barcelona. Vivim en una ciutat on va augmentant l’índex de delinqüència, sobretot després...
Read More
11
Una recent sentència del TSJ d’Andalusia (Màlaga) estableix que les organitzacions sindicals no poden bloquejar sine die la constitució de la Comissió que ha d’elaborar el Pla d’Igualtat d’una empresa Malgrat fa més d’un any que s’ha exhaurit el termini legal que tenien les empreses de cinquanta o més persones treballadores per disposar d’un Pla...
Read More