Category

icablog
11
El 7 d’abril del 2021, la Sala Tercera del Tribunal Suprem ens va sorprendre amb una sentència pionera en obrir  les portes a les parelles de fet per a accedir a la pensió de viduïtat, en reconèixer, en contra del sentenciat fins aleshores, que la inscripció en el registre de parelles de fet o document...
Read More
11
La pràctica del consentiment informat amb la realització d’intervencions quirúrgiques successives segons un recent pronunciament del Tribunal Europeu de Drets Humans El Tribunal Europeu de Drets Humans ha analitzat, en l’assumpte Reis Jiménez c. Espanya (consulta núm. 57020/2018), la qüestió sobre l’absència de consentiment informat per escrit en una segona intervenció, quan aquell s’havia prestat...
Read More
11
Silhouette of a angry woman and man on each other. La investigació jurídica és una de les eines i armes processals de les quals pot valer-se un advocat, i moltes vegades gràcies a elles, com si d’un arqueòleg es tractés, es desenterren costums o furs que passaven desapercebuts i que toca aplicar-los a un cas...
Read More
11
Qui no recorda les pel·lícules de ciència ficció com Terminator o Ànimes de metall? Intel·ligències Artificials que es tornen en contra dels humans. Realitat o ciència ficció? IA responsable penalment? És necessària una conducta humana, però l’avenç de la IA farà impossible que l’ésser humà sigui responsable d’aquests sistemes. Recordem als bots Bob i Alice...
Read More
11
El Tribunal Suprem resol l’exigència de responsabilitat patrimonial derivada de l’omissió d’un acte legislatiu, mitjançant el qual el legislador havia d’habilitar, en la Llei de pressupostos corresponent, una despesa pressupostària amb l’objectiu de pal·liar el desequilibri ocasionat pels sobrecostos abonats en les expropiacions derivades de l’adjudicació d’una autopista de peatge. La responsabilitat patrimonial derivada de...
Read More
11
Quan parlem d’Intel·ligència Artificial la majoria posa la seva mirada crítica cap a les obres de ciència ficció d’Isaac Asimov i les seves tres famoses lleis de la robòtica, però no, no tota IA és un robot, pot ser simplement un software predictiu.  Per això, se la defineix com la quarta revolució industrial que afectarà...
Read More
11
El passat 6 d’abril es va publicar el Reial Decret llei 8/2022, de 5 d’abril, pel qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit de la contractació laboral del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació. Tal com reflecteix l’exposició de motius del decret, sorprèn observar com Espanya ha perdut més de 5.000 investigadors/es durant el període...
Read More
11
La necessitat de la Directiva. Constitueix una evidència que, durant els últims anys hem assistit a un imparable avenç dels serveis digitals, serveis els esmentats amb presència en la nostra vida diària i que, en el que a aquestes breus reflexions respecta, han suposat un canvi substancial en el disseny i concepció de les relacions...
Read More
11
Vivim en un món on les imatges i els vídeos publicats a les xarxes socials són el trend  i on vivim una febre d’intentar publicar-ho tot. Famosos i no famosos intenten fer veure, a través de les pantalles dels nostres smartphones la importància de portar una vida completament idealitzada, imaginària i del que ben segur,...
Read More
11
Any 2022: any clau per a les criptos, ja que entrava en vigor el tan esperat Reglament MiCA (Markets in Crypto-Assests) relatiu als mercats de criptoactius, però no va poder ser, després de passar pel Consell d’Europa s’ha endarrerit la seva entrada en vigor fins al 2024, per la qual cosa hem d’acontentar-nos a l’àmbit...
Read More
1 2 3 4 5