Day

abril 2, 2024
11
Des de l’any 2007, Catalunya, fent ús de l’atribució exclusiva de la matèria d’habitatge a les Comunitats Autònomes, ja va ser pionera en aprovar una norma reguladora de la política d’habitatge amb la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. Des d’aleshores, malgrat la seva accidentada aprovació i declaracions successives d’inconstitucionalitat, va...
Read More