Day

novembre 9, 2023
11
La setmana passada es va plantejar en el despatx la següent qüestió. Dos germans, copropietaris per meitat i proindivís d’un habitatge arrendat a Barcelona, volien interposar demanda judicial de desnonament per manca de pagament de la renda d’aquesta propietat comuna. Un d’ells, per ser titular de més de deu immobles urbans d’ús residencial era, de...
Read More