EL TREBALL EN PLATAFORMES DIGITALS, LA PROPOSTA DE DIRECTIVA RELATIVA A LA MILLORA DE LES CONDICIONS LABORALS EN LES MATEIXES, Com /2021/762.

La necessitat de la Directiva.

Constitueix una evidència que, durant els últims anys hem assistit a un imparable avenç dels serveis digitals, serveis els esmentats amb presència en la nostra vida diària i que, en el que a aquestes breus reflexions respecta, han suposat un canvi substancial en el disseny i concepció de les relacions laborals. Sens dubte, les plataformes digitals introdueixen noves formes d’organització a la feina que posen en qüestió els drets i les obligacions existents en matèria de legislació laboral i protecció social.

Transparència, equilibri i protecció social en l’horitzó de la Directiva proposta.

Com es detalla en l’Exposició de Motius de la referida proposta de Directiva, “hi ha moltes persones que estan subordinades a les plataformes digitals a través de les que treballen i experimenten diferents graus de control, per exemple pel que fa als nivells salarials o les condicions de treball. Segons una estimació, fins a cinc milions i mig de persones que treballen a través de plataformes digitals podrien córrer el risc que la seva situació laboral es classifiqui de manera errònia. Aquestes persones són especialment susceptibles a males condicions de treball i a un accés inadequat a la protecció social. Com a conseqüència de la classificació errònia, no gaudeixen dels drets i la protecció que els correspon com a treballadors, com ara el dret a un salari mínim, la normativa sobre el temps de treball, la protecció de la salut i la seguretat a la feina, la igualtat de retribució entre homes i dones, i el dret a vacances retribuïdes, així com un millor accés a la protecció social contra accidents laborals, desocupació, malaltia i vellesa”.

Continua relatant-se en l’Exposició de Motius, que també es considera que les dificultats d’aplicació efectiva i la falta de traçabilitat i transparència, fins i tot en situacions transfrontereres, agreugen alguns casos de males condicions de treball o d’accés inadequat a la protecció social. Les autoritats nacionals no sempre tenen suficient accés a les dades sobre les plataformes digitals de treball i les persones que treballen a través d’elles, com el nombre de persones que fan treball en plataformes de forma regular, la seva situació contractual o laboral, o les condicions generals d’aquestes plataformes. El problema de la traçabilitat és especialment important quan les plataformes operen a través de les fronteres, la qual cosa genera confusió sobre on es fa el treball en plataformes i qui l’executa. Això, al seu torn, dificulta que les autoritats nacionals vigilin el compliment de les obligacions existents, com ara les relatives a les cotitzacions a la seguretat social.

Objectius de la Directiva i una paraula clau, “algoritme”.

L’objectiu general de la Directiva proposada és millorar les condicions laborals i els drets socials de les persones que treballen a través de plataformes, amb mires també a fomentar les condicions per al creixement sostenible de les plataformes digitals de treball a la Unió Europea. Els objectius específics a través dels quals s’abordarà aquest objectiu general són els següents:

1) garantir que les persones que treballen a través de plataformes tinguin, o puguin obtenir, la situació laboral correcta a la llum de la seva relació real amb la plataforma digital i rebin accés als drets laborals i de protecció social aplicables;

2) garantir l’equitat, la transparència i la rendició de comptes en la gestió algorítmica en el context del treball en plataformes;

3) augmentar la transparència, la traçabilitat i la sensibilització sobre l’evolució del treball en plataformes i millorar l’aplicació efectiva de les normes referides a totes les persones que treballen a través de plataformes, incloses les que operen a través de les fronteres.

Per si no fos prou, hem de considerar un concepte clau en les relacions laborals de les plataformes digitals, “algoritme”, que exigeix un notable esforç de concreció, per a aquests efectes, d’evitar situacions de desequilibri contractual, “humanització” de les relacions de treball i la delimitació del qual, segons es desprèn de la proposta de Directiva, serà objecte de negociació col·lectiva.

Related Posts

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre els posts més recents del ICABlog

* Rebràs les novetats del blog en català.

Articles Recents

11
IMPLEMENTACIÓ DELS PLANS D’IGUALTAT OBLIGATORIS PER A LES EMPRESES A ESPANYA
juny 12, 2024
11
LA VOLUNTARIETAT NO ÉS INTRANSCENDENT
maig 21, 2024
11
Inici del còmput de prescripció de l’acció de restitució de les despeses hipotecàries pagades com a conseqüència d’una clàusula abusiva. Anàlisis de les Sentències del TJUE de 25 d’abril de 2024.
maig 9, 2024

ICABLOG

La missió del ICABLOG és fomentar la recerca, l’exploració contínua, la sensibilitat jurídica i el debat entre tots els operadors jurídics per a millorar la professió i impactar en la societat.

Autors ICABLOG

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre els posts més recents del ICABlog

* Rebràs les novetats del blog en català.