Day

abril 8, 2022
11
La necessitat de la Directiva. Constitueix una evidència que, durant els últims anys hem assistit a un imparable avenç dels serveis digitals, serveis els esmentats amb presència en la nostra vida diària i que, en el que a aquestes breus reflexions respecta, han suposat un canvi substancial en el disseny i concepció de les relacions...
Read More