11

Antonio Jesús Martín Aguilera

Biografia

Llicenciat en Dret per la Universitat de Granada, Advocat autònom que, des de Setembre de 2.011 pertany a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de la citada ciutat, en condició d'exercent, amb el núm. de col·legiat 6.378, formant part, també, del Torn d'Ofici. Mediador Civil-Mercantil i Social, inscrit en el Ministeri de Justícia.