Day

maig 3, 2022
11
Crane is in the air En un recent pronunciament, el Tribunal Suprem ha declarat que l’Administració ha d’admetre les al·legacions que, tot i que de manera extemporània, hagi presentat el contractista que s’oposa a la resolució d’un contracte, si les dites al·legacions han estat presentades abans de la declaració de la resolució del contracte. En...
Read More
11
Ja fa anys que les autoritats de competència estan manifestant la seva absoluta determinació per aturar pràctiques anticompetitives relacionades amb la contractació pública. Compten per això amb potents mecanismes sancionadors[1] i de promoció de la competència,[2] havent assolit a més alts nivells de professionalització tècnica per detectar irregularitats a través de l’analítica de dades.[3] En...
Read More
11
El 7 d’abril del 2021, la Sala Tercera del Tribunal Suprem ens va sorprendre amb una sentència pionera en obrir  les portes a les parelles de fet per a accedir a la pensió de viduïtat, en reconèixer, en contra del sentenciat fins aleshores, que la inscripció en el registre de parelles de fet o document...
Read More