Day

març 6, 2023
11
Des de la primera sentència del nostre més alt Tribunal de 15 de novembre de 2015 sobre crèdit Revolving -provocant una autentica allau de reclamacions – fins a l’actualitat, cosa que lamentablement ha caracteritzat aquest tipus d’accions ha estat la inseguretat jurídica motivada per l’arbitrària aplicació de la Llei de la usura per part dels...
Read More
11
El mes de juliol passat, la ministra de Justícia Pilar Llop, ens definia les mesures d’aquest Projecte de llei com “els fonaments de la Justícia 5.0, la justícia del futur”.  En un marc internacional on molts països ja utilitzen dins les seves Administracions de Justícia sistemes d’Intel·ligència Artificial tant, per a la preparació de resolucions...
Read More