Day

maig 12, 2022
11
La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem declara que no es poden equiparar els efectes de la declaració de nul·litat d’un contracte administratiu amb els derivats de la resolució del contracte per incompliment, als efectes de reconèixer una indemnització per lucre cessant. La declaració de nul·litat del contracte La sentència d’instància va estimar parcialment el...
Read More
11
Quan pensem en una vulneració dels nostres drets dins del procés judicial, ràpidament la nostra ment es dirigeix cap a l’art. 24.2 CE sobre tutela judicial efectiva. I l’art. 6.1 del Conveni Europeu de Drets Humans? Aconsellable al·legar-lo i tenir-lo al cap si volem arribar fins al Tribunal Europeu de Drets Humans, a més cal...
Read More