Tag

Primacia del Dret de la Unió
11
Efectes de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en matèria de cotització de la contingència de desocupació per als treballadors adscrits al Sistema Especial per a Empleats de Llar en el nostre ordenament. Young woman wiping windows at home El Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Vigo, ha plantejat qüestió prejudicial...
Read More