Day

febrer 5, 2024
11
Espanya per mitjà de l’entrada en vigor de la normativa Llei 28/2022 de 21 de desembre, de foment de l’ecosistema de les empreses emergents, ha creat un marc normatiu adequat per atreure inversió i talent estranger al nostre país, amb la finalitat que contribueixin en benefici dels serveis oferts per les empreses espanyoles, i que...
Read More