Day

setembre 22, 2022
11
La reforma del Codi Penal de 2015 va fonamentar les lleis que regeixen la responsabilitat penal de les persones jurídiques. Seguidament es va desenvolupar el Compliance. Després han sorgit diferents normes com la Circular 1/2016 de la Fiscalia General de l’Estat. En la STS núm. 561/2018, de 15 de novembre, Eloy Velasco, ponent en la Setmana Internacional de Compliance 2021 expressa: li...
Read More