LA RESPONSABILITAT PENAL DE LES PERSONES JURÍDIQUES VERSUS LA PROVA DOCUMENTAL


La reforma del Codi Penal de 2015 va fonamentar les lleis que regeixen la responsabilitat penal de les persones jurídiques.

Seguidament es va desenvolupar el Compliance. Després han sorgit diferents normes com la Circular 1/2016 de la Fiscalia General de l’Estat.

En la STS núm. 561/2018, de 15 de novembre, Eloy Velasco, ponent en la Setmana Internacional de Compliance 2021 expressa: li correspon a la defensa provar documentalment, ja que la defensa és qui té coneixement de les mesures que són adoptades i eludides.

Que les persones jurídiques puguin ser imputades és degut a un canvi impulsat per la política criminal internacional i per convencions internacionals.

La prova és un instrument dels quals es valen les parts –instrumento de prova– per a portar al jutge el convenciment sobre un fet –resultat de prova–. La deguda correlació entre prova com a instrument i prova com a resultat, exigeix que només pugui ser emprat en el procés reconstructiu aquelles activitats de prova –instruments– lícits i regulars. El que protegeix el Dret Penal són béns jurídics.

La prova no ha de ser només acreditativa d’un fet, també ha d’excloure alternatives raonables contràries a la seva acreditació.

Quins tipus de delictes pot cometre una empresa? Les empreses només poden cometre aquells delictes que estiguin expressament contemplats en un catàleg disposat a aquest efecte en els codis de cada entitat.

A Espanya hi ha un nombre determinat de delictes que es poden cometre. Al nostre país s’han publicat una sèrie de normes, que són paràmetres a seguir per les institucions i per les mateixes empreses per a elaborar un programa de compliment normatiu que li permeti a les persones jurídiques excloure la seva responsabilitat penal. Això és el Compliance.

Les empreses tenen aquesta responsabilitat:

6 mesures de prevenció i control per a eximir la responsabilitat:

1.- .Ha de fer un mapa de delictes que poden ser comesos: quin delicte pot cometre una empresa?

2.- Establir codis de conducta que conegui tot el personal. Han de ser acceptats, coneguts, aprovats per tots els que treballen per a aquesta persona jurídica

3.- Protocol de control sobre les finances, sobre els recursos financers A on va els diners?

4.- Cal nomenar un organisme de prevenció i control

5.- Un sistema disciplinari i de sancions: Perquè si acaba en delicte preguntaran si s’han posat sancions o no.

6.- Sistema de verificació

L’Estat pot contestar de dues maneres:

– No donar cap rellevància al fet que l’empresa s’hagués esforçat en la prevenció de fets delictius. Si ocorre un fet delictiu seràs sancionada de qualsevol forma.

– Encara que es cometi un fet delictiu si l’empresa ha fet un esforç per a prevenir-lo, si has implantat correctament un programa de compliment normatiu, t’eximeixo de la pena o et vaig fer una atenuació en la sanció.

En conclusió la idea que la defensa s’encarregui de provar l’eximent a través del seu model de Compliance, implica que estigui preparada per a defensar aquesta posició si es practica la prova pericial, que, a més, pot ser contradictòria amb un altre informe pericial, tenint al capdavant els plantejaments del jutge, qui al final, en virtut de l’article 741 de la Llei d’Enjudiciament Criminal, pràctica la lliure valoració de la prova.

Related Posts

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre els posts més recents del ICABlog

* Rebràs les novetats del blog en català.

Articles Recents

11
OBLIGACIÓ DE LES ENTITATS FINANCERES DE CONSERVAR I LLIURAR ELS DOCUMENTS BANCARIS DELS SEUS CLIENTS
setembre 27, 2023
11
Els oblidats: a la recerca de la igualtat
setembre 20, 2023
11
MEDIACIÓ I LES NOVES TECNOLOGIES
setembre 13, 2023

ICABLOG

La missió del ICABLOG és fomentar la recerca, l’exploració contínua, la sensibilitat jurídica i el debat entre tots els operadors jurídics per a millorar la professió i impactar en la societat.

Autors ICABLOG

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre els posts més recents del ICABlog

* Rebràs les novetats del blog en català.