Tag

retribució en espècie
11
La complexitat afegida que poden suposar aquests sistemes de retribució en espècie obliguen a contemplar-ne la regulació, segons cada casuística concreta Malgrat existeixen en l’actualitat diverses fórmules de retribució en espècie que ja no es poden considerar ni una novetat ni opcions poc freqüents a través de les quals compensar la prestació de serveis de...
Read More