Day

setembre 27, 2023
11
L’obligació de conservar i lliurar la documentació contractual per part de les entitats financeres als clients és una qüestió que ha estat àmpliament analitzada pels nostres Tribunals per tal d’aclarir i concretar l’existència de tal obligació i les seves especificitats, sent de destacar la sentència del Tribunal Suprem núm. 547/2021 de 19 de juliol de...
Read More