Day

març 20, 2023
11
La Sentència núm. 1217/2020, de 6 d’octubre de 2020, de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia del País Basc El juliol de l’any 2022 es publicava en el present espai l’article “Famílies monoparentals i prestació per naixement i cura de menor”. En aquest es comentava la Sentència núm. 1217/2020, de 6 d’octubre de...
Read More