Day

abril 11, 2022
11
Quan parlem d’Intel·ligència Artificial la majoria posa la seva mirada crítica cap a les obres de ciència ficció d’Isaac Asimov i les seves tres famoses lleis de la robòtica, però no, no tota IA és un robot, pot ser simplement un software predictiu.  Per això, se la defineix com la quarta revolució industrial que afectarà...
Read More
11
El passat 6 d’abril es va publicar el Reial Decret llei 8/2022, de 5 d’abril, pel qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit de la contractació laboral del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació. Tal com reflecteix l’exposició de motius del decret, sorprèn observar com Espanya ha perdut més de 5.000 investigadors/es durant el període...
Read More