Day

abril 1, 2022
11
A finals del mes de març s’ha fet públic el pronunciament de la Secció 5ª de la Sala Contenciós administratiu del TSJ de Catalunya en relació amb els recursos presentats contra l’Ordenança municipal relativa a les anomenades ZBE . L’aspecte més rellevant i a l’hora qüestionat de dita disposició reglamentària era l’aprovació de l’anomenada Zona...
Read More