11

Raimon Tomàs Vinardell

Biografia

  • Advocat associat d’MDAT Dret Penal.
  • Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, té el postgrau d’especialització en Dret Penal i Administratiu.
  • Com advocat penalista, és autor de diversos articles publicats en camps especialitzats i ofereix assessorament penal a diferents entitats i associacions empresarials. També ha participat com a ponent en diferents cursos i sessions organitzats per entitats professionals i corporacions, així com ha col·laborat com a professor adjunt en el grau en Criminologia de la Universitat Pompeu Fabra. Tanmateix, és membre de la Junta Directiva de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates.