11

María Paz Cano Sallarés

Col·legiada 22851 ICAB

Biografia

  • Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. Vocal de la Comissió Normativa de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Presidenta de la Secció de Consum de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.
  • Exercici de l'advocacia, amb despatx propi des de 1996. Dret de consum: Contractació bancària. Procediments judicials control de clàusules. Procediments judicials d'Execucions hipotecàries. Negociació i plans de reestructuració de persones en risc d'exclusió social davant entitats financeres. Concurs de persona física – Llei de segona oportunitat. Litigació en procediments de reclamació de danys per vulneració del dret de competència.
  • Col·laboradora de la base de dades VLEX – redacció de formularis processals Civils des de l'any 2015-actualitat. Gener 2020 guardonada amb la Medalla de l'Il·lustre Col·legi de Barcelona, com a advocada en l'àmbit del dret de consum