11

Lídia Ramos Palacios

Lletrada 44.891

Biografia

  • Graduada en Dret (2013-2017) i en Criminologia (2011-2015) per la Universitat Pompeu Fabra.
  • Màster en Advocacia (2017-2018) per la UPF-Barcelona School of Management.
  • Exerceixo l’advocacia per compte propi (Dret civil i mercantil, penal i administratiu); combino aquesta activitat amb la d’Advocada/Mediadora en dos punts territorials del Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (mediació en lloguer, mediació en consum i intermediació hipotecària).