11

Aleix Miró Ruiz

Col·legiat 46737 ICAB

Biografia

  • Especialitzat en Dret Civil i Mercantil. Economista. Col·legiat núm. 16.669 del CEC, especialitzat en valoracions d’empreses i projectes, comptabilitat analítica i anàlisis financers.
  • Des de 2020 presta els seus serveis al Despatx d’Advocats “Bufet Serra, S.L.P”.
  • La seva professionalització, rigor i dedicació es fruit, entre altres, de la experiència i la formació cursada: - Màster d’Accés a l’Advocacia de l’Institut Superior de Dret i Economia (ISDE). - Máster en auditoria i comptabilitat financera. - Màster en control de gestió empresarial. - Certificat Chartered Controller Analyst (GCCI) - 2020