11

Alba Sellés Marco

Advocada

Biografia

  • Llicenciada en Dret per la Universidad Complutense de Madrid
  • Maîtrise en Droit per la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
  • Màster en Dret de la Unió Europea per la Universidad Carlos III de Madrid
  • El seu treball se centra en el Dret de la competència i de la UE, especialitzant-se en les àrees de control de concentracions; expedients sancionadors davant autoritats de competència; i reclamacions de danys i perjudicis per infraccions del Dret de la competència. Així mateix, també presta serveis d'assessorament a empreses i execució de programes de compliance.