Tag

tercer ocupant
11
LA BASE DE CÀLCUL ALS PROCEDIMENTS SOBRE ARRENDAMENTS ALS CRITERIS 2020 En els procediments sobre arrendaments que tinguin per objecte la resolució del contracte i recuperació de la possessió del bé (art. 250.1.1ª LEC), incloent els procediments de desnonament per precari de l’art. 250.1.2ª LEC i els altres supòsits de tutela sumaria que preveuen els […]
Read More