Tag

base reduïda
11
COM ES PONDERA L’INTERÈS LITIGIÓS I EL TREBALL EN SUPÒSITS DE QUANTIA BASE REDUÏDA, ALS CRITERIS 2020? L’import dels honoraris que es poden incloure a la taxació de les costes resulta de l’aplicació sobre la quantia base del corresponent grau d’entre els que es preveuen al Criteri 6 que, amb caràcter general, serà el grau […]
Read More